วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

โปรดเลือก นายเสอดพัฒน์ พัฒนมณี เบอร์ ๑

โปรดเลือก นายเสอดพัฒน์ พัฒนมณี เบอร์ ๑


รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๑

เป็นประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์

นโยบายเป็นเลิศ ไม่ถือตัว พบปะง่าย เพื่อนเพื่อนครูสุรินทร์

อย่าลืมอ่านนโยบายที่ดีและเป็นไปได้น่ะครับ...
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น