วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

นายเสอดทัศน์ พัฒนมณี: ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์คนใหม่

นายเสอดทัศน์ พัฒนมณี: ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์คนใหม่: นายเสอดทัศน์ พัฒนมณี ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินท ร์คนใหม่ กับนโยบายลดดอกเบี้ยและสิ่งดีดี มาแล้วครับ โปรดติดตามน่ะครับ...

ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์คนใหม่

นายเสอดทัศน์ พัฒนมณี ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์คนใหม่ กับนโยบายลดดอกเบี้ยและสิ่งดีดีมาแล้วครับ โปรดติดตามน่ะครับ...


โปรดเลือก นายเสอดพัฒน์ พัฒนมณี เบอร์ ๑

โปรดเลือก นายเสอดพัฒน์ พัฒนมณี เบอร์ ๑


รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๑

เป็นประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์

นโยบายเป็นเลิศ ไม่ถือตัว พบปะง่าย เพื่อนเพื่อนครูสุรินทร์

อย่าลืมอ่านนโยบายที่ดีและเป็นไปได้น่ะครับ...